Prikbord bericht aanmaken Pieter Calandlaan e.o.

Extra Algemene Leden Vergadering 2021

10-08-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

Op de afgelopen ledenvergadering is afgesproken om op 24  augustus een extra leden vergadering te beleggen over het te nemen besluit inzake de te verrichten werkzaamheden voor het waterdichtmaken van de kelderbakken.

Ondanks alle inspanningen hebben wij geen drie voldoende onderbouwde offertes ontvangen voor de werkzaamheden aan de kelderbakken van aannemers die deze ook in de tweede helft van dit jaar willen/kunnen uitvoeren. Door de drukte in de bouw hebben verschillende bedrijven geen of onvoldoende reactie gegeven om een goed advies aan de vergadering voor te leggen.
Voor eind augustus hebben twee bedrijven nog toegezegd te reageren. We hebben dan mogelijk drie of vier opties om aan de vergadering voor te leggen voor besluitvorming.
Om deze reden stellen wij voor, in overleg met Jeroen Tito, om de ledenvergadering uit te stellen tot woensdag 15 september.
Met vriendelijke groeten, namens dba VvE beheer
Gertjan Jaspers en Martijn Ozinga


Algemene Leden Vergadering 2021; 2e vergadering 19 mei 2021

4-05-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

De uitnodiging en agenda voor de vergadering op 19 mei 2021 zijn heden per email verstuurd. Indien u deze niet in uw inbox aantreft, kunt u in uw spam box kijken of deze mogelijk daarin terecht zijn gekomen. Door het mail adres van dba vve beheer als vertrouwd adres op te nemen in uw adres boek voorkomt u dat u voortaan e-mails mist.

U kunt de stukken downloaden via de website. Alle stukken voor de vergadering kunt u terug vinden in de map ledenvergadering

Wij hopen u op 19 mei on-line te mogen begroeten,

met vriendelijke groeten,

Martijn Ozinga en Gertjan Jaspers,

Op verzoek van de voorzitter en Kascommissie brengen wij u nogmaals onderstaand onder uw aandacht:

Geachte leden,

Met de komende tweede ledenvergadering staat de vochtwering van de kelderbakken van een deel van de panden aan Schottingstraat op de agenda.

Er blijkt regelmatig grondwater door de bodem van deze kelderbakken tot in de kelderruimtes van de betreffende panden te komen.

Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door porositeit van de betonnen bodems van deze kelderbakken.

Om dit vochtprobleem op te lossen is een offerte aangevraagd. Dit werk bedraagt E 212.000,=. De werkzaamheden beslaan de kelderbak onder de nummers L Schottingstraat 124-138. Mogelijk kan een vergelijkbaar probleem optreden bij de kelderbak onder de nummers L Schottingstraat 112-122. Aangezien deze kelderbak iets kleiner is, bedraagt de investering voor dit werk  E 185.500,=.

Met de komende vergadering zal over dit herstelwerk worden gesproken.

Het bedrag voor dit herstelwerk heeft de VVE niet in kas en daarom kan dit werk niet zomaar door de VVE in opdracht worden gegeven. Dit bedrag zal door de leden moeten worden betaald en dus moet ook over de financiering worden beslist.

Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om aan de komende ledenvergadering op 19 mei (20:00 uur) deel te nemen.

Jeroen Tito                         Ferry Loopeker

voorzitter                           namens de kascommissie


Algemene Leden Vergadering 2021; 2e vergadering 19 mei 2021

29-04-2021 door dba-service

op verzoek van Jeroen Tito, voorzitter van de vergadering, en Ferry Loopeker, namens de kascommissie, brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Geachte leden,

Met de komende tweede ledenvergadering staat de vochtwering van de kelderbakken van een deel van de panden aan Schottingstraat op de agenda.

Er blijkt regelmatig grondwater door de bodem van deze kelderbakken tot in de kelderruimtes van de betreffende panden te komen.

Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt door porositeit van de betonnen bodems van deze kelderbakken.

Om dit vochtprobleem op te lossen is een offerte aangevraagd. Dit werk bedraagt E 212.000,=.

Met de komende vergadering zal over dit herstelwerk worden gesproken.

Het bedrag voor dit herstelwerk heeft de VVE niet in kas en daarom kan dit werk niet zomaar door de VVE in opdracht worden gegeven. Dit bedrag zal door de leden moeten worden betaald en dus moet ook over de financiering worden beslist.

Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om aan de komende ledenvergadering op 19 mei (20:00 uur) deel te nemen.

Jeroen Tito                         Ferry Loopeker

voorzitter                           kas commissie


Algemene Leden Vergadering 2021

26-04-2021 door dba-service

Geachte leden van de vereniging,

 

Helaas waren op de afgelopen (online) vergadering niet voldoende leden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Slechts 18 stemmen van minimaal benodigde 36 stemmen waren vertegenwoordigd.

Hierdoor werd de vergadering om 20:10 uur beëindigd. Na de vergadering meldden zich nog twee leden met in totaal 6 stemmen, maar met deze stemmen meegerekend werd het quorum niet gehaald.

Gezien het belang van de te nemen besluiten wordt de statutaire tweede vergadering gehouden op woensdag 19 mei om 20:00 uur . Wij gaan er vanuit dat de Corona maatregelen dan nog gelden en de vergadering dan eveneens online zal moeten plaatsvinden.

Van een aantal leden begrepen wij dat de mail met de uitnodiging soms in de “spam-box” terecht kan komen. Wij raden u dan ook aan om het mail adres van dba vve beheer als vertrouwd adres in uw adressen bestand van uw mailserver op te nemen, zodat u de e-mails van de VvE niet verder mist.

Met vriendelijke groeten, namens dba VvE beheer,

Gertjan Jaspers en Martijn Ozinga

 


VvE Vergadering 2020; 2e vergadering op 13 januari 2021

30-12-2020 door dba-service

Geachte leden,

Aangezien op de vergadering van 16 december 2020 niet voldoende stemmen aanwezig waren om rechtsgeldige besluiten te nemen, wordt een “tweede vergadering” belegd op 13 januari 2021 om 20:00 uur. U ontvangt hiervoor de uitnodiging  per mail.

Ook deze vergadering zal on-line plaatsvinden. In de vroege middag van 13 januari ontvangt u een mail met de link om deel te kunnen nemen aan de vergadering.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2021 toe,

namens de medewerkers van dba beheer

Martijn Ozinga


VvE Vergadering 2020

17-11-2020 door dba-service

Beste leden van de vereniging,

In overleg met de voorzitter hebben we besloten om in 2020 een ledenvergadering te willen houden en wel op 16 december aanstaande om 20:00 uur.

Deze vergadering wordt on-line georganiseerd. Om deel te nemen dient u zich aan te melden. U ontvangt hiervoor bij de agenda etc. de uitnodiging.

In de loop van de volgende week sturen wij u de uitnodigingen, agenda en overige relevante stukken toe per mail.

In de verwachting u hiermee tot nu toe voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten, dba beheer