dba | VvE beheer

 

Beheer van VvE’s, administratief en bouwkundig

Het beheer van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verdient tegenwoordig een professionele aanpak. Aangezien een VvE geen gewone vereniging is zijn er een aantal afwijkende regels. Het lidmaatschap van een VvE is niet vrijwillig.

Door een appartement te kopen in een VvE wordt de eigenaar verplicht lid.
De ledenvergadering is dan ook het hoogste orgaan van de VvE en alleen op deze vergadering kunnen besluiten worden genomen. Vaak wordt het bestuur van een VvE gevormd door een aantal actieve leden. Dit bestuur dient de besluiten van de ledenvergadering uit te (laten) voeren.

Gezien de complexiteit van de regelgevingen verkiezen steeds meer VvE ’s voor het inschakelen van een gespecialiseerd buro om deze bestuurstaken uit te voeren.

dba beheer verzorgt voor een VvE het volledige beheer. Voor het beheer worden de volgende taken door dba beheer uitgevoerd:

  • deelname bestuur VvE, bestuurlijke taken
  • vergaderingen, notulen
  • voorbereidingen vergadering al dan niet met een actieve afvaardiging uit de ledenvergadering voor het te voeren beleid van de VvE

Financiën

  • inning maandelijkse bijdrage en controle daarvan
  • bij achterstanden het versturen van herinneringen en aanmaningen
  • indien de achterstand te ver oploopt het incasseren van de achterstand via ons incassokantoor
  • het opstellen van de begrotingen
  • het controleren van de uitgaven en het toetsen van de uitgaven aan de begroting en de besluiten van de ledenvergadering
  • het opstellen van de jaarrekening en deze te laten controleren door de kascommissie alvorens deze aan de ledenvergadering wordt voorgelegd ter goedkeuring

Klachten

Verwerking in het onderhoudsplan en oplossing korte termijn.

Meerjarenonderhoudsplan

Door de samenwerking met dba advies worden de bouwkundige belangen van de vereniging via korte lijnen via ons buro gewaarborgd.

Kosten beheer

dba beheer rekent voor het complete beheer een vast bedrag, gerelateerd aan het aantal appartementsrechten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien onderhoud wordt gepleegd of verbouwingen worden uitgevoerd, wordt een (van te voren afgesproken) percentage over de bouwsom berekend.


Over dba

Bouwkundig Adviesburo dba is opgericht in 1984. Het is een particulier adviesburo dat zich met name richt op de bestaande bouw, individueel of complexmatig.

dba is ruim 30 jaar actief op het gebied van particuliere woningverbetering. In deze periode heeft het buro zich steeds meer gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van plannen voor particuliere woningverbetering. Daarnaast is er expertise opgebouwd op het gebied van splitsingen en meerjaren planmatig onderhoud, met name voor Verenigingen van Eigenaren.

Voor verdere informatie over dba advies klik hier:
www.dba-amsterdam.nl