Over dba bouwkundig advies en beheer buro

 

dba beheer

  • Het beheer, financieel en technisch, van VvE’s, individueel per pand of complexmatig.
  • Het beheer, financieel en technisch, van huurwoningen en bedrijfsruimten.
  • Het bewaken van het financieel beleid en het groot onderhoudsplan.

 

dba bouwkundig advies

  • Het ontwikkelen van renovatieplannen, individueel per pand of complexmatig.
  • Het ontwikkelen en begeleiden van interne verbouwingen voor appartementen.
  • Het geven van losstaande bouwkundige adviezen, het verzorgen van splitsingen, exploten, aankoopkeuringen, bouwkundige keuringen, etc.

 

dba sinds 1984

Bouwkundig Adviesburo dba is opgericht in 1984. Het is een particulier adviesburo dat zich met name richt op de bestaande bouw, individueel of complexmatig.

dba is ruim 30 jaar actief op het gebied van particuliere woningverbetering. In deze periode heeft het buro zich steeds meer gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van plannen voor particuliere woningverbetering. Daarnaast is er expertise opgebouwd op het gebied van splitsingen en meerjaren planmatig onderhoud, met name voor Verenigingen van Eigenaren.

Als leveringsvoorwaarden hanteert dba de “SR’97” van de Bond van Nederlandse Architecten. Hierin is de juridische verhouding vastgelegd tussen opdrachtgever en dba. Ook het honorarium wordt overeenkomstig de SR’97 berekend.

Werkzaamheden die dba niet zelf uitvoert zoals constructies, milieurapportages, asbestinventarisatie etc. worden door daartoe gespecialiseerde en gecertificeerde bureaus uitgevoerd. dba houdt de controle op deze werkzaamheden.

dba is als particulier adviesburo betrokken bij enkele Projectgroepen van meerdere Stadsdelen. Deze projectgroepen richten zich op een actief beleid in enkele buurten in het kader van particuliere woningverbetering. Hierbij wordt gezocht naar bijzondere financieringsconstructies en splitsingsmogelijkheden, om eigenaren te stimuleren om het onderhoud van de panden en woningen onderhanden te nemen.

 


 

Meer informatie

〉 Home
VvE beheer
Verhuur beheer
Bouwkundig advies
Informatie voor huurders
Over dba
Contact