Bewoners informatie

 

Spoedeisende reparaties

dba beheer
(enkel bij spoed)
020 662 65 60

CV storing

Bennink Klimaattechniek
(24 uur per dag bereikbaar)
020 630 11 27

 


 

Verstopping riool en afvoer
Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is. Is voor rekening huurder.

Mocht het echter een algemeen probleem voor het gehele pand zijn. Dan zijn de kosten uiteraard voor alle huurders v/h pand die op het riool zijn aangesloten (overleg met uw buren). U dient zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen.
Zoek op: Ontstoppingsbedrijven

 


 

Kosten water / aanvragen levering water
Hoeveel u betaalt voor uw drinkwater, hangt er van af of u een watermeter of geen watermeter heeft. Voor levering van water dient u een contract af te sluiten met waternet. Tarieven met meter en zonder meter / aanvragen levering water.
Meer informatie: www.waternet.nl

 


 

Opzeggen huurcontact van een woning
Bekijk uw huurcontract welk opzegtermijn vermeld is. In de regel is dit één tot twee maanden. Per aangetekende brief dba beheer laten weten per welke datum u het huurcontract wilt ontbinden.
Contact: dba beheer en advies

 


 

Opzeggen huurcontact van een bedrijfsruimte
Bekijk uw huurcontract welk opzegtermijn vermeld is. Het contract is vastgesteld voor een aantal jaren, tussentijds op zeggen kan alleen in overleg met dba beheer (neem contact op met dba beheer). Per aangetekende brief dba beheer laten weten per welke datum u het huurcontract wilt ontbinden.
Contact: dba beheer en advies

 


 

Huurverhoging
Huurverhoging woning: De regering stelt per jaar vast hoeveel uw huur omhoog gaat. Ieder jaar in de maand juli wordt de huur verhoogt. Doorgaans is dit gekoppeld aan de inflatie van het af gelopen jaar. Voor deze verhoging volgt dba beheer het vast gestelde wettelijke regerings beleid.

Huurverhoging bedrijf: Per jaar wordt de huurprijs volgens de jaarlijkse index verhoogt. De verhoogte huur hangt af van de maand waarop het contract is afgesloten.

 


 

Aanmelden op wachtlijst als huurder
U kunt zich aanmelden voor een wachtlijst als toekomstige huurder. Wij hebben een lijst waarop u geplaatst wordt. Als er na twee jaar geen woning of bedrijfsruimte voor u vrij is gekomen, wordt u van de lijst worden verwijdert.
Binnen twee jaar is er vaak een woning of bedrijfsruimte gevondenen dan staat u onnodig op de wachtlijst.
info * aanmelden op wachtlijst als huurder.pdf
Stuur dit op aan dba beheer.

 


 

Last van een dierenplaag
Kosten zijn voor rekening van de huurder. Voor folders wat u zelf kunt doen of laten doen.
Meer informatie: GGD amsterdam

 


 

Deurslot
De huurder zorgt voor het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:
– scharnieren van deuren, luiken en ramen;
– sloten (sleutels afgebroken in het slot en de reparatie daarvan zijn voor kosten de huurder)

 


 

Verwarmingsinstallatie (CV)
Storing verwarmingsinstallatie (CV): Bij een een storing van de cv ketel belt u het servicenummer van de firma Feenstra.

CV-ketel storing?
Bel Feenstra voor spoedhulp
088 – 8455 000

Onderhoud (door huurder):
– het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie
– het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval
Als er na uitval schade aan de ketel is ontstaan, door het niet bijvullen van het water, zullen de kosten voor de rekening v/d huurder zijn.

Meer informatie: www.feenstra.com/cv-ketel/cv-ketel-onderhoud/waterdruk

 


 

Klachten
Een goed amsterdams gebruik is klagen. Vaak vindt men zich niet serieus genomen. Als u met een klacht bij ons komt proberen wij het probleem wat er is op te lossen. Neem contact op met dba voor een vraag of een klacht.

Wat kan een klacht zijn?
– last van geluid overlast
– tocht
– slecht sluitende ramen en deuren
– etc.

 


 

Burenbemiddeling conflicten
Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een eventueel gezamenlijk bemiddelingsgesprek onder leiding van de bemiddelaars. Beterburen is actief in: Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Landsmeer, Zaanstad en Wormerland.

Meer informatie: www.beterburen.nl


Wat is voor rekening van de huurder
Al sinds 1947 zijn huurders verantwoordelijk voor het klein en dagelijks onderhoud van de woning. Als de kraan lekt, moeten zij zelf het kraanleertje vervangen, zij moeten zelf de schoorsteen (laten) vegen en ook zijn zij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor (het vervangen van) hang en sluitwerk.
Deze verplichting van huurders viel onder het regelend recht, wat betekent dat het mogelijk was om er vanaf te wijken. Verhuurders legden dan ook vaak ander onderhoud (de kosten daarvoor) bij de huurder neer, al of niet beschreven in het huurcontract. Met ingang van 1 augustus 2003 kan dat niet meer.

Het klein en dagelijks onderhoud dat voor rekening van de huurder is, ligt nu vast in een lijst met kleine herstellingen en die lijst valt onder het dwingend recht. Dwingend recht betekent dat er niet ten nadele van de huurder van mag worden afgeweken. Onder de huidige marktverhoudingen, waarbij de vraag naar woningen zoveel groter is dan het aanbod, heeft de wetgever gemeend de rechten van huurders op deze manier te moeten beschermen.
(NB. tekst van site ‘De (Nederlandse) Woonbond’ 2010)

Meer informatie: Lijst kleine herstellingen (pdf)
Meer informatie: www.woonbond.nl

 


 

Meer informatie

Home
VvE beheer
Bouwkundig advies
Informatie voor huurders
Over dba
Contact